Παράταση προθεσμίας για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών νοσοκόμων της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής για το έτος 2021

Παράταση προθεσμίας για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών νοσοκόμων της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής για το έτος 2021