ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ