Εκλογική Διαδικασία για Εκλογή Εκπροσώπων για τη Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων

Αποτελέσματα Εκλογικής Διαδικασίας για τη Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε


Ακύρωση Εκλογικής Διαδικασίας 8ου και 5ου Τ.Ο.Ψ.Υ. , για την εκλογή αντιπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4461 / 2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)

Διαύγεια PDF ΩΑΗΚ469Η26-ΖΚΒ

Αποκλεισμός υποψηφιότητας από την εκλογική διαδικασία

Διαύγεια PDF 6Ν1Χ469Η26-ΧΦΚ

 

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογικής Διαδικασίας για Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4461 / 2017 (ΦΕΚ38/Α/2017) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ανά Τ.Ο.Ψ.Υ. αρμοδιότητας της

Διαύγεια PDF Ψ4ΤΛ469Η26-81Α

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, για την εκλογή έξι (6) αιρετών μελών με τους αναπληρωτές τους για κάθε Το.Ψ.Υ. της 1ης Υγειονομικής Περιφερείας Αττικής μέλους, προκειμένου για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017).

Διαύγεια PDF Ω68Φ469Η26-1ΞΖ Διαύγεια PDF Ω7Χ6469Η26-96Α Διαύγεια PDF ΩΝΗΠ469Η26-ΤΕΡ

Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για τη Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ανά Τ.Ο.Ψ.Υ. αρμοδιότητας της.

Διαύγεια PDF 6ΔΑ2469Η26-ΥΩΚ

Νόμος Ψυχικής Υγείας