Έναρξη λειτουργίας Φυσικοθεραπευτικών Κέντρων εντός των Κέντρων Υγείας

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΦΥΣΙΚΟΠΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ