Έναρξη Προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2017-18, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

 


Έναρξη Προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2017-18, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού 2017-18