Διαγωνισμός Συντήρησης & Καθαρισμού Εμφανιστηρίων με Υγρά

Διεξαγωγή συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για εργασίες ετήσιας προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης (χωρίς ανταλλακτικά) & χημικού καθαρισμού είκοσι (20) εμφανιστηρίων με υγρά, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Διαύγεια ΩΔ5Ψ469Η26-Θ7Χ