ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού με θέμα «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ–ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 1 έως 7 Νοεμβρίου 2016.

Διαύγεια 7ΛΨΘ465ΦΥΟ-ΒΔΧ

http://worldbreastfeedingweek.org/