Προμήθεια ειδών φυσικοθεραπευτηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 33 /2016

Προμήθεια ειδών φυσικοθεραπευτηρίου για τον εξοπλισμό των φυσικοθεραπευτηρίων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/01/2017