Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής ‘Εργου

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής ‘Εργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διακήρυξη
Διαύγεια PDF 9Ι4346ΜΩΝ1-Ζ1Ι