Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down (World Down Syndrome Day)

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down (World Down Syndrome Day) εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Έλληνα ιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε από τα αριθμητικά δεδομένα του συνδρόμου Down (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος = 3.21 = η 21η μέρα του 3ου μήνα του έτους, βλ. παρακάτω). To 2011 o Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) υιοθέτησε τη διακήρυξη ορισμού της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down.
Το σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή στους ανθρώπους. Πήρε το όνομά του από τον Άγγλο ιατρό John Langdon Down, ο οποίος πρώτος το περιέγραψε το 1866. Αφορά μια γενετική κατάσταση, που προκύπτει από την εμφάνιση (1) επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων. Για το λόγο αυτό το Σύνδρομο Down ονομάζεται επιστημονικά Τρισωμία (21).
Σκοπός του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down είναι η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στο Σύνδρομο Down. Απώτερος στόχος είναι η εξάλειψη της άγνοιας, του φόβου και των προκαταλήψεων, για την ουσιαστική και αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με Σύνδρομο Down στην κοινωνία ως ισότιμων μελών αυτής. Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί ότι με την έγκαιρη παρέμβαση, την κατάλληλη εκπαίδευση, την αποδοχή και τη στήριξη του οικογενειακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα άτομα με Σύνδρομο Down αναπτύσσονται και φτάνουν στο ανώτατο δυναμικό τους, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο και να γίνουν ενεργά μέλη του.
Το μήνυμα του φετινού εορτασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Δώστε τέλος στα στερεότυπα (End the stereotypes)!

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, https://www.moh.gov.gr/
2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, https://eody.gov.gr/
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, https://www.ecdc.europa.eu/
4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, https://www.who.int/
5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, https://www.un.org/en/
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε., https://unric.org/el/