(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Φύλαξης Κέντρων Υγείας

ΚΥ Ραφήνας & ΚΕΦΟΚ Λένορμαν Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF 69ΕΟ469Η26-Θ7Ι

ΚΥ Μαρκοπούλου, ΚΥ Σπάτων & ΤΙ Ωρωπού Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF 6ΘΡΓ469Η26-4ΕΓ

ΚΥ Αμαρουσίου , ΚΥ Κορωπίου, ΚΥ Αλεξάνδρας & Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης ΥΠΕ Αττικής Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF Ψ7ΨΥ469Η26-ΥΑΨ

ΚΥ Καλυβίων Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF 9ΨΩΡ469Η26-Σ2Χ

ΚΥ Καπανδριτίου Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF ΨΤΖΠ469Η26-ΥΥΝ

ΚΥ Ζωγράφου, Καλλιθέας, Χαλανδρίου & Λαυρίου Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF 9ΒΤΣ469Η26-ΜΑΧ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥ Βύρωνα & Πατησίων Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF 6ΤΒ6469Η26-ΓΟΖ

ΚΥ Ηλιούπολης, Νέου Κόσμου & Κεραμεικού Μάρτιος & Απρίλιος 2024
Διαύγεια PDF 62Ο7469Η26-ΧΘ9