Γ.Ν.Α. ΚΑΤ– Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)