Διεξαγωγή Προφορικών Εξετάσεων Περιόδου Ιανουαρίου 2024, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών για την Απόκτηση Τίτλου Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Προφορικών Εξετάσεων, Περιόδου Ιανουαρίου 2024, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών για την Απόκτηση του Τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.64943/14-12-2023 εγγράφου της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και την ανάρτηση της λίστας των επιτυχόντων, θα λάβουν χώρα οι προφορικές εξετάσεις των ειδικευομένων νοσηλευτών των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», για την περίοδο Ιανουαρίου 2024.

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης σε χώρο ευθύνης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας από τον αντίστοιχο για κάθε νοσηλευτική ειδικότητα  συντονιστή εκπαίδευσης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Ο τόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων για τις ειδικότητες της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, ορίζεται το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», (ταχ. δ/νση: Μεσογείων 152, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα). Θα διεξαχθούν στο κτίριο Θ (Αδελφών Νοσοκόμων) στον 1ο όροφο, Αίθουσα Βιβλιοθήκης. Στην είσοδο του κτιρίου, στον πίνακα ανακοινώσεων θα υπάρχει λεπτομερής πληροφόρηση και οδηγίες.

Ως ημερομηνίες και ώρες διενέργειας των προφορικών εξετάσεων ανά ημέρα για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται ως εξής:

 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»
 • Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 09:00 π.μ. – 09:30 π.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων»
 • Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Χειρουργικής Νοσηλευτικής»
 • Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 12:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Παίδων»
 • Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας»
 • Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 13:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Ογκολογικής Νοσηλευτικής»
 • Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 14:15 μ.μ. – 15:00 μ.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής»
 • Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
 1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας»
 • Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από 13:15 μ.μ. – 14:15 μ.μ.

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στον χώρο εξέτασης μία (1) ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη για κάθε ομάδα, όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνακες ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ που ακολουθούν:

 

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

 1. Γαρυφαλιά Βαλαούρα, τηλ: 213 2010 465
 2. Φωτεινή Πετρέλλη, τηλ: 213 2010 522