1dype

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ανάγκη για δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη γίνεται επιτακτικότερη στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, καθώς η δαπάνη για οδοντιατρική φροντίδα είναι από τις πρώτες που περικόπτονται όταν μειώνεται το εισόδημα των νοικοκυριών. Αναγνωρίζοντας ότι η στοματική υγιεινή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης παράγοντας σωματικής και ψυχικής ευεξίας, όπως και υγιούς κοινωνικότητας, η 1η ΥΠΕ Αττικής προχώρησε σε ανασχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης οδοντιατρικής φροντίδας στο σύνολο του πληθυσμού, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τον εμπλουτισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συγκροτήθηκε Επιστημονική Ομάδα με τη συμμετοχή οδοντιάτρων, παιδοδοντιάτρων, ορθοδοντικών, οδοντοτεχνικών του ΠΕΔΥ και διοικητικών στελεχών της ΔΥΠΕ, η οποία κατέγραψε και αξιολόγησε τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, τη γεωγραφική διασπορά και τις θεραπευτικές πρακτικές των οδοντιατρείων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Η Ομάδα κατέθεσε πρόταση για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τον κανονισμό λειτουργίας, την προμήθεια και την χρήση του εξοπλισμού, την διαρκή εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων πρόληψης, ενώ εισηγήθηκε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα βελτίωναν την ποιότητα και θα προήγαγαν την ισότητα στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας.

Υλοποιώντας τον πρώτο στόχο του σχεδιασμού μας, την παροχή ολοκληρωμένης οδοντιατρικής φροντίδας στο σύνολο του πληθυσμού, διαμορφώσαμε και λειτουργούμε ένα δημόσιο Οδοντιατρικό Κέντρο στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ 1ης ΥΠΕ, με υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της στοματικής υγιεινής.

Στις νέες εγκαταστάσεις του Τοπικού Ιατρείου Λένορμαν, που πρόσφατα αναδιαμορφώθηκαν, επί της οδού Λένορμαν 200, βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών τα παρακάτω Ιατρεία:

  1. Οδοντοθεραπευτικό (έλεγχος και ολοκληρωμένη θεραπεία)
  2. Παιδοδοντικό (πρόληψη και ολοκληρωμένη θεραπεία)
  3. Ορθοδοντικό για παιδιά ηλικίας 9-13 ετών (διάγνωση και θεραπεία)
  4. Γναθοχειρουργικό (όλο το φάσμα της γναθοπροσωπικής χειρουργικής)
  5. Οδοντοπροσθετικό (έλεγχος και θεραπεία)

Τρία εξειδικευμένα Εργαστήρια στελεχωμένα με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο έργο του Οδοντιατρικού Κέντρου:

  1. Ακτινολογικό Εργαστήριο, για πανοραμικές ακτινογραφίες στόματος
  2. Οδοντοπροσθετικό Εργαστήριο, στο οποίο κατασκευάζονται και επισκευάζονται οδοντοστοιχίες
  3. Ορθοδοντικό Εργαστήριο, στο οποίο κατασκευάζονται και επισκευάζονται οι κινητοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί

Δεδομένου ότι η στοματική υγιεινή συνδέεται άμεσα με την υγεία του υπόλοιπου οργανισμού του ανθρώπου, το έργο των παραπάνω Ιατρείων υποστηρίζεται από Καρδιολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό και Οφθαλμολογικό Ιατρείο, τα οποία υποδέχονται ταυτόχρονα και μεμονωμένα περιστατικά ανηλίκων.

Θεωρούμε πως δεν πρόκειται για παροχή μόνο υγειονομικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, που συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, καθώς πολλές από τις αναφερόμενες εξειδικευμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες, όπως η ορθοδοντική και η οδοντοπροσθετική, συγκαταλέγονται στις πιο δαπανηρές θεραπείες για τα νοικοκυριά.

Το Τοπικό Ιατρείο (Οδοντιατρικό Κέντρο) Λένορμαν δεν απευθύνεται μόνο στους κατοίκους της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά σε όλο τον πληθυσμό της Αττικής, όπως και όμορων νομών που δεν παρέχουν  ανάλογες υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους καλώντας σε κάποιο από τα 5-ψήφια νούμερα στα οποία ρυθμίζονται τα ραντεβού στο ΠΕΔΥ.

Προγραμματίζουμε ήδη την υλοποίηση του επόμενου στόχου μας, που είναι η προαγωγή της πρόληψης μέσω στοχευμένων προγραμμάτων  αγωγής υγείας του πληθυσμού. Αξιοποιώντας την εμπειρία του προηγούμενου οκταμήνου, κατά στο οποίο εξετάστηκαν 4.150 μαθητές, καταρτίζουμε νέο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για το διάστημα Φθινόπωρο 2016 έως και Άνοιξη 2017 στη βάση επιχειρησιακού σχεδιασμού που προβλέπει χρήση σύγχρονου επιστημονικού υλικού, ευρύτερη γεωγραφική διασπορά, θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης, διαδικασίες ανατροφοδότησης, ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και συλλόγους, αμφίδρομη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και γονείς, ποιοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων.