Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.οικ:14830/08-03-2023) – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023-1η επαναληπτική διαδικασία για τους κωδικούς θέσης 5.7 και 5.8.
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/02/2024
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 23/02/2024
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023-1η επαναληπτική διαδικασία για τους κωδικούς θέσης 5.7 και 5.8.
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/02/2024
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 23/02/2024
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023-1η επαναληπτική διαδικασία για τον κωδικό θέσης 5.24
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/01/2024
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 02/02/2024
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023-1η επαναληπτική διαδικασία για τον κωδικό θέσης 5.24
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/01/2024
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 02/02/2024

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023_1η Επαναληπτική Διαδικασία για τους κωδ. θέσεων 5.7 & 5.8
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/03/2024
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023_1η Επαναληπτική Διαδικασία για τους κωδ. θέσεων 5.7 & 5.8
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/03/2024
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023_1η επαναληπτική διαδικασία για τον κωδικό θέσης 5.24
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/02/2024
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023_1η επαναληπτική διαδικασία για τον κωδικό θέσης 5.24
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/02/2024

Αποτελέσματα Υποψηφίων Ιατρών μετά τις Συνεντεύξεις – Ανάρτηση πινάκων Νοσοκομείων