Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ