Γ.Ο.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ