Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή και Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή [World Antimicrobial (Resistance) Awareness Week, World AMR Awareness Week] εορτάζεται κάθε χρόνο από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου και έχει θεσμοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Σε συνέχεια αυτής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, E.C.D.C.) έχει ορίσει την 18η Νοεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά (European Antibiotic Awareness Day, E.A.A.D.).

Σκοπός των ανωτέρω είναι η ευρύτερη αφύπνιση σε θέματα ορθής χρήσης των αντιβιοτικών, τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο, στη βάση των αυξανόμενων κινδύνων, που εγκυμονεί η μικροβιακή αντοχή,

Η κατανάλωση των αντιβιοτικών συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία της μικροβιακής αντοχής. Στις μέρες μας η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μία διαχρονική κρίση Δημόσιας Υγείας, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες, συνεχώς εξελισσόμενη.

Τα αντιβιοτικά είναι πολύτιμα φάρμακα και η διαφύλαξη της αποτελεσματικότητάς τους μας αφορά όλους.

Το μήνυμα (θέμα) του φετινού εορτασμού παραμένει το ίδιο με αυτό του προηγούμενου έτους και διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΑΖΙ (PREVENTING ANTIMICROBIAL RESISTANCE TOGETHER).

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, https://www.moh.gov.gr/
  2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, https://eody.gov.gr/
  3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, https://www.ecdc.europa.eu/
  4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, https://www.who.int/