Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ