Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ