Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ»

Διακήρυξη