Διεξαγωγή Β’ Κύκλου Γραπτής Δοκιμασίας, Περιόδου Ιουνίου 2023, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών, για την Απόκτηση του Τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»-Αιτήσεις Συμμετοχής από 23/05/2023 έως 31/05/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η 1η Υ.ΠΕ. Αττικής ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Αιτήσεων για την συμμετοχή στη διεξαγωγή β’ κύκλου γραπτής δοκιμασίας υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», για την περίοδο Ιουνίου 2023.

Ως ημερομηνία διενέργειας β΄ κύκλου των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έως 13:00. Ο χρόνος εξέτασης είναι μία (1) ώρα.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια με την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας να έχουν οι συντονιστές εκπαίδευσης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για τις ειδικότητες: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», ορίζεται το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. (ταχ. δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 123, Τ.Κ. 115 27, Γουδί, Αθήνα).

Για τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις, στις 6 Ιουνίου 2023, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην 1η Υ.ΠΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 23 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη έως και τις 31 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: examnoseidik@1dype.gov.gr

Αιτήσεις ανυπόγραφες/εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

  1. Γαρυφαλιά Βαλαούρα, τηλ: 213 2010 465
  2. Φωτεινή Πετρέλλη, τηλ: 213 2010 522

 


 

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής β’ κύκλου γραπτής δοκιμασίας, περιόδου Ιουνίου 2023, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών, για την απόκτηση του τίτλου νοσηλευτικών ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» και α’ κύκλου της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας». (Εδώ).

Σύσταση και έργο «Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και τριμελών «Επιτροπών Διενέργειας Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ. – ΦΕΚ 857/Β/25-02-2022. (Εδώ).

Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων, ανά νοσηλευτική ειδικότητα, στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Τροποποίηση 1η της υπ’ αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.33508/07-06-2022 Απόφασης). – Α1β/Γ.Π.οικ.24219/26-04-2023 Απόφαση. (Εδώ).

Ορισμός Γραμματέων στις Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων, ανά Νοσηλευτική Ειδικότητα, στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφερείας Αττικής. (Εδώ).

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση - ΔΥΚΝ – Ιούνιος 2023 (Εδώ).

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ/ΕΝΤΑΤΙΚΗ – Ιούνιος 2023 (Εδώ).