16 Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

16 Πανελλήνιο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 2023

Συνδιοργάνωση και Υποστήριξη από την 1η ΥΠΕ Αττικής

Πληροφορίες Συνεδρίου https://enne2023.gr/