Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Στελέχωση των Επιτροπών Διαχείρισης της Μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της 1ης Υ. ΠΕ. Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΙΤΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ