Ενεργοποίηση Πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού (Νέα ημερομηνία)

«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26/09/22 και ώρα 15:00


 

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας έχει ενεργοποιηθεί.

Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 16.09.2022 και ώρα 12.00 π.μ. και θα παραμείνει ενεργή έως την Παρασκευή 23.09.2022 και ώρα 12.00 π.μ..

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την κατάθεση των αιτήσεων τους και για περισσότερες πληροφορίες.