Ενημέρωση του Ε.Ο.Φ. για αναφορές στην Ελλάδα Πιθανολογούμενων Ανεπιθύμητων Ενεργειών Εμβολίων COVID-19 από την έναρξη χορήγησης των εμβολίων στην Ελλάδα.

Η Ενημέρωση από τον ΕΟΦ