Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και του Αναπληρωτή του στην Κεντρική Υπηρεσία της 1ης ΥΠΕ Αττικής και των αποκεντρωμένων μονάδων της (Κέντρα Υγείας).

Διαύγεια PDF 60ΛΔ469Η26-72Μ