Ανακοίνωση – Αιτήσεις Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών για το 2022 από 22/11/2021 έως 21/12/2021

Ανακοίνωση – Αιτήσεις Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών για το 2022 από 22/11/2021 έως 21/12/2021

 Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται καθόλα αναγκαίο να υπενθυμίσουμε την υποχρέωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων όπου είναι εφικτό, προκειμένου η επικοινωνία μας να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα και η κατάθεση των αιτήσεων να πραγματοποιείται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία μέσω email protokollo@1dype.gov.gr  ή ΕΛΤΑ, ή ταχυμεταφορών  ( Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521 ) με προϋπόθεση ότι ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαύγεια PDF ΩΖΩΣ469Η26-Ζ5Χ

ΑΙΤΗΣΗ Α (Εγγραφή για πρώτη φορά)

ΑΙΤΗΣΗ Β (Ανανέωση Εγγραφής)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ)

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1ΗΣ Υ.ΠΕ.