ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/24.08.2021)