Παράταση προθεσμίας για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2021 στην 1η ΥΠΕ Αττικής

Παράταση προθεσμίας για την εγγραφή στο μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2021 στην 1η ΥΠΕ Αττικής