Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από δυο (2) Ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής και έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α).

Διαύγεια PDF 9ΨΟΗΟΞΧ1-2ΟΖ