Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Επικουρικών Ιατρών

Ανακοίνωση κενών θέσεων σε φορείς της 1ης ΥΠΕ Αττικής προς ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ