ΚΥ Αμαρουσίου – Εργαστηριακές-Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις Απεικονιστικές Εξετάσεις
Αιματολογικές Ακτινολογικές (τηλ. για ραντεβού 2108053744)
Αιμοδοσίας Πανοραμικές
Ανοσολογικές
Βιοχημικές
Ιολογικές
Μικροβιολογικές (τηλ. 2108051402)
Ορμονολογικές
Test pap (τηλ. 2108024514)