ΚΥ Πατησίων – Εργαστηριακές-Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις Απεικονιστικές Εξετάσεις
Αιματολογικές Ακτινογραφίες
Ανοσολογικές Πανοραμικές
Βιοχημικές Υπέρηχοι
Μικροβιολογικές
Ορμονολογικές
Τest pap