ΚΥ Αλεξάνδρας – Άλλες Υπηρεσίες

 

Λήψη Rapid Test
Εμβολιασμοί
Ενεσοθεραπεία
Ηλεκτροκαρδιαγράφημα
Κοινωνική Υπηρεσία
Μαθήματα Γονεϊκότητας. Συμβουλευτική-Θηλασμός (τηλ. 2106479718)
Σπιρομέτρηση
Τυμπανομετρία
Φυσικοθεραπείες & Κατ’ οίκον Φυσικοθεραπεία (τηλ. 2106479772)
Ψυχολόγος