Πολυϊατρεία Αττικής (τέως ΤΥΔΑ) – Ιατρεία

Γενικής Ιατρικής
Γυναικολογικό
Δερματολογικό
Καρδιολογικό
Οφθαλμολογικό
Παθολογικό
Παιδιατρικό
Πνευμονολογικό