ΚΥ Λαυρίου – Άλλες Υπηρεσίες

 

Λήψη Rapid Test ΑΔΥΜ
Ελεγκτής Ιατρός Εμβολιασμοί
Ενεσοθεραπεία Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Κοινωνική Υπηρεσία HOLTER ρυθμού
Οικογενειακός Προγραμματισμός Test Mantoux (καθημερινά εκτός Πέμπτης)