ΚΥ Ζωγράφου – Άλλες Υπηρεσίες

Triplex Καρδιάς (κάθε Τρίτη και Πέμπτη, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2107790090, 07:00-13:30)
Ελεγκτής ιατρός
Εμβόλια
Ενεσοθεραπεία
Ηλεκτροκαρδιογράφημα