ΚΥ Αχαρνών – Ιατρεία

Ενδοκρινολογικό Ιατρείο Υποδοχής
Καρδιολογικό Νευρολογικό
Οδοντιατρικό Ορθοπεδικό
Ουρολογικό Παθολογικό
Παιδιατρικό Πνευμονολογικό
Ψυχιατρικό ΩΡΛ