ΤΙ Αλίμου – Ιατρεία

Γυναικολογικό (Τετάρτη, Παρασκευή)
Δερματολογικό
Καρδιολογικό
Νευρολογικό (Δευτέρα, Τρίτη)
Ορθοπεδικό
Οφθαλμολογικό
Παθολογικό
Πνευμονολογικό
Χειρουργικό (Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή)
ΩΡΛ