Εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1ης ΥΠΕ Αττικής

«Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων για την Εκλογή Εκπροσώπων των Υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής».

Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων και των αναπληρωματικών τους στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής.

Ενημερώνουμε ότι κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχει ληφθεί μέριμνα για την διασφάλιση της προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και γενικότερα της δημοσίας υγείας από τη διασπορά του κορονωϊού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα (επάρκεια υγειονομικού υλικού) και τις απαιτούμενες αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επισημαίνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από τους εκλογείς όσο και από την εφορευτική επιτροπή.

ΙΔΑΧ 2020

ΜΟΝΙΜΟΙ 2020

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων