Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής email στη διεύθυνση prosliat12ype@1dype.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης Υ.Π.Ε στην παρακάτω Διεύθυνση:

Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11521.

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

Προς την Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης  Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

«ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ……»

 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.42 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»).

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.5 Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ»)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.17 Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης στο Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΕΣΩΤΕΡΙΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης στο Νοσοκομείο: Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.76  Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ -Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ 1.3  Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 –  1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ 1.76.: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ -Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ- Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – Γ’ έγκρισης του 2021 της 1ης Υ.ΠΕ (2η Επαναληπτική Διαδικασία για μία (1) θέση λόγω εξάντλησης επιτυχόντων στον κωδικό θέσης 1.12«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 –  1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ 1.3  Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» και τον κωδικό  1.43 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 –  2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.44 Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.82  /Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.29 Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (δύο (2) θέσεων για τους κωδικούς θέσεων 1.60 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ») και 1.81 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_5η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (9) ΘΕΣΕΩΝ (λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τους κωδικούς θέσεων 1.12«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», 1.25 Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», 1.37  Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., 1.47  Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική Μονάδα έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), 1.67 Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και  1.59 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ν.Π.Δ.Δ. (Αποκεντρωμένη Οργανική  Μονάδα  Αμαλία Φλέμιγκ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_3Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΩΝ), Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 1.96/Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_4Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.70  / (Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Οργανική Μονάδα  έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)  

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 – 1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ. 1.10 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ. 1.24 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.42 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδικό θέσης 1.23 Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδικό θέσης 1.80 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ  2021 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.62  Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»))

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021- 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.65  / (Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Οργανική Μονάδα  έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τον κωδ. θέσης 1.31 / Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τον κωδ. θέσης 1.70 / ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.55 Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική Μονάδα Έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ).

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 -1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 20/5/2022 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _ 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης στο Νοσοκομείο: Γ.Ν.Δ.Ν.Α. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντωνως προς τους κωδ.: 1.24  Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», 1.41 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. , 1.1  Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» – ΠΑΤΗΣΙΩΝ)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.27/Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  1.65 / ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ -Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 -1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021-  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.17 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020-  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τους κωδ.: 1.101 Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 1.141 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 1.158 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., 1.181 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (Η ανάρτηση έχει γίνει με βάση το άρθρο 95 του ν. 4821/21 που προηγούνται οι έχοντες τίτλο εξειδίκευσης στη ΜΕΘ)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.36  Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.33  Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  Α’ έγκρισης του 2021 (ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για σύνολο 7 θέσεων ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔ.: 1.11 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») , 1.24  Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», 1.41 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. , 1.1  Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» – ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 1.104  Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και 1.64 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (για τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας) Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική Διαδικασία για την κάλυψη  Τεσσάρων Κενών Θέσεων στα Νοσοκομεία:  Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Οργανική Μονάδα της έδρας «Αλεξάνδρα»)», Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Οργανική Μονάδα της έδρας «Ευαγγελισμός»)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ -Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το ΝΙΜΙΤΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τον κωδ. θέσης 1.56/Ν.Θ.Α. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 – 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για τον κωδικό θέσης 1.35/Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Νέα Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης  των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.33  Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης  των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.30 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (Επαναληπτική διαδικασία για τα Νοσοκομεία Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Α.Ο.Ν.Α. « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η ΣΩΤΗΡΙΑ »)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.:  1.156 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΝΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΒΑΣΕΙ του άρθρου 67 του Ν.4764/2020)

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ _ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – Επαναληπτική Διαδικασία για το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/12/2021
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 13/12/2021
  Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων έως και : 15/12/2021
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/12/2021
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 13/12/2021
  Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων έως και : 15/12/2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΩΝ) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 1.88/Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ για θέσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το  Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ και για το Γ.Ν.Α. « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»-(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  Γ ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τους κωδικούς θέσης 1.58 και 1.81)

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(λόγω μη αποδοχής θέσεων από υποψηφίους Ιατρούς)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,  Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΩΝ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης  υποψηφίων των κωδικών των θέσεων 1.27 /Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  και 1.76 /Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων  1.80/Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ   Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία για την κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων στα Νοσοκομεία: Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (Οργανική Μονάδα Σισμανόγλειο)

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων 1.164 / Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 1.80 /Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 1.140 /Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (επαναληπτική διαδικασία για τον κωδικό θέσης 1.23 Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για το Γ. Ν. ΕΛΠΙΣ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (επανάληψη διαδικασίας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Α΄ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2020) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 02.07.2021  ΕΩΣ ΚΑΙ 09.07.2021)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 Συνέχιση Διαδικασίας, για το Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  (λόγω  εξάντλησης των υποψηφίων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) της Α΄ έγκρισης του 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη)  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ _ Γ’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ _ Α’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/06/2021
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 19/06/2021
  Oρθή επανάληψη ως προς την Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 21/06/2021
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/06/2021
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 19/06/2021
  Ορθή επανάληψη ως προς την Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 21/06/2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για των κωδικών θέσεων 1.34 και 1.39)

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ (ΒΑΣΕΙ του άρθρου 67 του Ν.4764/2020)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 1510/14-4-2021)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/23-12-2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»,  λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» λόγω  εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εμπειρία στη διαχείριση  Νευροενδοκρινικών Όγκων) Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου-Νίμιτς)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής υποψηφίων)

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ_(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (Συνέχιση  διαδικασίας λόγω εξάντλησης υποψηφίων)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής θέσεων από υποψηφίους)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως πρός την ημερομηνία κατάθεσης των ενστάσεων)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας)_Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 1.1, 1.30, 1.32.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων στον κωδικό θέσης 1.3 & 1.51)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ)

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 11/11/2020 (Άρθρο 73 του Νόμου 4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α’/12-10-2020)
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 11/11/2020 (Άρθρο 73 του Νόμου 4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α’/12-10-2020)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ – ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-2η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για την Μονάδα Μεσογειακής Α1μίας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Κωδικός Θέσης: 1.53, 1.170 λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων Υποψηφίων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
(με εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία)

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ): ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ