ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ: 100.000 ΤΕΜΑΧΙΑ VACUUM 4ML ΝΟ ADDITIVE 13X75MM- ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΙΡΣ ΤΖΕΛ Ή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ: 100.000 ΤΕΜΑΧΙΑ VACUUM 4ML ΝΟ ADDITIVE 13X75MM-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΙΡΣ ΤΖΕΛ Ή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ

Διαύγεια PDF 6Χ3Γ469Η26-ΧΓ2