Πρόληψη & Αγωγή Υγείας

Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2019-2020-Αντιγριπικός Εμβολιασμός

Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2019-2020-Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Διαύγεια PDF ΨΩΥΕ465ΦΥΟ-ΠΓΒ

Γρίπη και Εποχική Γρίπη (ΕΟΔΥ)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία


Ανάπτυξη – Υλοποίηση απο το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο αγωγής υγείας σε πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο για το σχολικό έτος 2019 -2020 αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.Διαύγεια PDF 6ΥΝΧ469Η26-ΤΕ9


Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018-2019 Διαύγεια PDF 6ΞΤ2465ΦΥΟ-Μ9Χ


Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020 Διαύγεια PDF Ω2ΗΡ465ΦΥΟ-ΝΞ3


Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux Διαύγεια PDF 7ΤΘΛ465ΦΥΟ-ΘΣΔ


Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2 Διαύγεια PDF 64ΖΥ465ΦΥΟ-7Ρ2