ΕΙΔΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 28 Α /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαύγεια PDF 7ΤΧ5469Η26-ΗΞΠ