Εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1ης ΥΠΕ Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Εκλογέων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων  των Μόνιμων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της  1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑ 2025-2026

Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2025-2026

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2025-2026