Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής ‘Εργου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Τ.Ι. ΠΕΡΙΣΣΟΥ), ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»

Διακήρυξη
Διαύγεια PDF 6ΚΜ846ΜΩΝ1-ΜΔΖ