Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών (World Hand Hygiene Day)

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών (World Hand Hygiene Day) εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου.

Η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, αλλά και στην κοινότητα. Η Υγιεινή των Χεριών είναι αποτελεσματική  όταν εφαρμόζεται την κατάλληλη στιγμή και με τη σωστή τεχνική, ιδιαίτερα σε υγειονομικούς χώρους.

Το θέμα του φετινού εορτασμού διαμορφώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως ακολούθως:

Προώθηση της γνώσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, μέσω καινοτόμου και αποτελεσματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της Υγιεινής των Χεριών.

Σε συνέχεια αυτού, το μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι το εξής:

Γιατί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την Υγιεινή των Χεριών εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντική;

Επειδή βοηθά να σταματήσει η εξάπλωση επιβλαβών μικροβίων στην υγειονομική περίθαλψη.

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, https://www.moh.gov.gr/
  2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, https://eody.gov.gr/
  3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, https://www.ecdc.europa.eu/
  4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, https://www.who.int/
  5. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ), https://www.who.int/europe/teams/office-on-quality-of-care-patient-safety
  6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, https://www.un.org/en/
  7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ., https://unric.org/el/