ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – για την Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Διαύγεια PDF ΨΥ1Φ469Η2Γ-Π4Π