Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ” – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ